Voorwaarden Fietsverhuur

VOORWAARDEN FIETSVERHUUR

Onder verhuurder wordt verstaan: Viasara
Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurder van de fiets
Onder het gehuurde wordt verstaan: Fietsen van Viasara met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst

 • De huurperiode van 1/2 dag is van 08:30 tot 14:30 uur of van 15:00 tot 21:30 uur, bij 1 dag van 08:30 tot 21:30 uur en bij 1 week 7x 24 uur.

 • Bij een huurperiode van meer dan één dag, dient de fiets ‘s nachts op slot gestald te worden in het Viasara-depot.

 • De verhuurder rekent een waarborgsom van €50,- (contant) per fiets.

 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.

 • Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden.

 • De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.

 • De huurder dient altijd de fiets op slot te zetten.

 • Het is ten strengste verboden om zich met twee personen op één fiets te begeven.

 • Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op het strand te begeven.

 • Het is ten strengste verboden om zich met de fiets van of tegen stoepranden af te rijden.

 • Wij verhuren uitsluitend fietsen voor de omgeving in en om Lecco. Dit betekent dat wij geen fietsen verhuren voor buiten deze omgeving.

 • In geval van verlies van de fietssleutel zal € 7.50 bij de huurder in rekening worden gebracht.

 • Ten allen tijden is de verhuurder gerechtigd op de gerekende waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schade vergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.

 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, huurprijs daarbij niet inbegrepen.

 • De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets.

 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan zichzelf en/of derden wordt toegebracht.

 • Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

 • Bij inlevering ná het overeengekomen inlevermoment zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, vermeerderd met een boete van €10,- voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht..

 • De door jouw gereserveerde fiets staat, tenzij er vooruit betaald is, tot 10.00 uur voor je klaar. Hierna vervalt je reservering.

 • De huurder kan gereserveerde en betaalde fietsen uiterlijk 24 uur tevoren kosteloos annuleren. Stuur hiertoe een mail of bel ons. Viasara geeft in dat geval contant geld terug.

 • De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de voorwaarden fietsverhuur.