Voorwaarden Fietsverhuur

VOORWAARDEN FIETSVERHUUR

Onder verhuurder wordt verstaan: Viasara
Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de verantwoordelijke voor de fiets
Onder het gehuurde wordt verstaan: Fietsen van Viasara met alle toebehoren

 • De huurperiode van 1/2 dag is van 08:30 tot 14:30 uur of van 15:00 tot 21:30 uur, bij 1 dag van 08:30 tot 21:30 uur en bij 1 week 7 gehele dagen.

 • Bij een huurperiode van meer dan één dag, dient de fiets ‘s nachts op slot gestald te worden in het Viasara-depot.

 • De verhuurder rekent een waarborgsom van €50,- (contant) per fiets.

 • De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.

 • De verhuurder en huurder dienen samen de fiets en accessoires te controleren op reeds aanwezig defect en schade bij aanvang van de huurperiode.

 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De huurder is verplicht de verhuurder direct op de hoogte te brengen van een nieuw opgemerkt defect en schade aan de fiets en accessoires gedurende de huurperiode.

 • Het gebruik van de fiets is voorbehouden aan volwassenen, tenzij de minderjarige vergezeld wordt door een volwassene. De volwassene neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle schade die door de minderjarige aan fiets en derden wordt toegebracht of die door de minderjarige zelf wordt geleden.

 • De gehuurde fiets(en) zijn niet verzekerd voor diefstal- of casco-schade. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen – daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten. Bij verlies van een sleutel dient de huurder €15,- te betalen. Bij diefstal of verlies wordt de dagwaarde in rekening gebracht. Bij diefstal dient de huurder de sleutel te overhandigen. Inname en/of borgteruggave vrijwaren de huurder niet van zijn/haar verplichtingen tot schadeloosstelling voor ontstane schade tijdens de huurperiode.

 • De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.

 • De huurder dient altijd de fiets dubbel op slot te zetten, aan een vast voorwerp.

 • Het is ten strengste verboden om zich met twee personen op één fiets te begeven.

 • Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op het strand te begeven.

 • Het is ten strengste verboden om zich met de fiets van of tegen stoepranden af te rijden.

 • Wij verhuren uitsluitend fietsen voor de omgeving in en om Lecco. Dit betekent dat wij geen fietsen verhuren voor buiten deze omgeving.

 • De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets.

 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan zichzelf en/of derden wordt toegebracht.

 • Bij elke voortijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.

 • Bij inlevering ná het overeengekomen inlevermoment zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, vermeerderd met een boete van €10,- voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht.

 • De door jouw gereserveerde fiets staat, tenzij er vooruit betaald is, tot 10.00 uur voor je klaar. Hierna vervalt je reservering.

 • De huurder kan gereserveerde en betaalde fietsen uiterlijk 24 uur tevoren kosteloos annuleren. Stuur hiertoe een mail of bel ons. Viasara geeft in dat geval contant geld terug.

 • De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de voorwaarden fietsverhuur.